JOUSTAVA OPINTO-OIKEUS (JOO-OPINNOT)

Vaasalaiset korkeakoulut ovat solmineet joustavan opinto-oikeuden, eli JOO- sopimuksen. Joustavalla opinto-oikeudella pyritään laajentamaan oman korkeakoulun (kotikorkeakoulu) opintotarjontaa, lisäämään valinnanmahdollisuuksia ja tukemaan opintojen etenemistä.

Vaasalaisten korkeakoulujen välinen JOO-sopimus antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista vaasalaisista korkeakouluista. Sopimus koskee myös korkeakoulujen vaihto-opiskelijoita.

JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnä kotikorkeakoulussaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa.

JOO-SOPIMUS

JOO-sopimus koskee Vaasassa toimivia yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja korkeakouluyksiköitä (VY, ÅA, Hanken, VAMK, Novia, HY:n oikeustieteellinen tiedekunta).

Sopimuksen mukaan opiskelija, jolla on perus- tai jatkotutkinnon suorittamisoikeus sopimuskorkeakoulussa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa liitettäviä opintoja toisessa sopimuskorkeakoulussa. Tämä mahdollisuus koskee sopimuskorkeakoulujen Vaasan yksiköissä läsnäoleviksi ilmoittautuneita opiskelijoita.

Sopimuksen myötä sopimusosapuolet eivät laskuta toisiaan konsortion sisällä suoritetuista JOO-opinnoista eivätkä hallinto- ja ohjauskuluista. Opintojen tulee olla suunnitelmallinen osa tutkintoa, ja opiskelijalla tulee edelleen olla sekä kotikorkeakoulun puolto että kohdekorkeakoulun myöntämä opinto-oikeus. Opinto-oikeuden myöntämisestä päättää kohdekorkeakoulu, ja oikeuden myöntäminen riippuu aina kohdekorkeakoulun mahdollisuuksista ottaa vastaan muiden korkeakoulujen opiskelijoita. Menettelytavat on määritelty tarkemmin sopimuksen liitteessä 1.

Korkeakoulut ottavat käyttöön yhteisen hakulomakkeen, joka löytyy jatkossa konsortion verkkosivuilta kohdasta ”Joustava opinto-oikeus”. Vaasan yliopisto, Hanken, Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto käyttävät edelleen keskenään sähköistä Joopas-palvelua.