Kielikurssit

KONSORTION YHTEISET KIELIKURSSIT

Vaasan korkeakoulukonsortion kieltenopetuksen yhteistyöryhmä (Linguavaasa) järjestää vuosittain kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille suunnattuja eri kielten opintojaksoja, joissa kullakin yksiköllä on konsortion määräämät kiintiöpaikat.

Tavoitteena on tarjota sellaisia kielikursseja, joita mikään yksikkö ei yksin pystyisi tarjoamaan ja lisätä opiskelupaikkoja niissä kielissä, jotka ovat erityisen suosittuja opiskelijoiden keskuudessa. Yhteisiä opintojaksoja on järjestetty espanjan, kiinan, portugalin ja venäjän kielessä sekä ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille Finnish- ja Swedish-kursseja.

Yhteistyö on vahvistanut kaikkien yksiköiden kieliopintojen tarjontaa ja lisännyt aloituspaikkoja tärkeillä alkeiskursseilla. Eri kielten opintojaksot muodostavat 6 opintopisteen kokonaisuuden ja soveltuvat korkeakoulujen tutkintoihin mm. toisena vieraana kielenä.

VAASAN KORKEAKOULUKONSORTION KIELIKURSSIT

Kevään 2016 kurssit ovat käynnistyneet. Syksyllä 2016 alkavat uudet kurssit (espanja, venäjä).

 

KIELIKAHVILA

Kiinnostaako itsenäinen kielten opiskelu? Kurkkaa Kielikahvilaan: http://lipas.uwasa.fi/sprakcafe/suomi_index.htm

 

KIELTEN OPISKELU JOO-SOPIMUKSELLA

Korkeakouluyhteistyö mahdollistaa myös sen, että yhdessä vaasalaisessa korkeakoulussa opiskeleva voi suorittaa kieliopintoja myös toisen korkeakoulun opintotarjonnasta. Kunkin korkeakoulun kieltenopetuksen tarjonnasta löydät tietoja heidän omilta kotisivuiltaan.

Vaasan yliopiston kieliopinnot: http://www.uva.fi/fi/for/student/studies/study/language_studies/

Åbo Akademi, Vaasan yksikkö: http://www.abo.fi/stodenhet/cskstudiervasa

Hanken, Svenska Handelshögskolan, Vaasan yksikkö: https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/hanken/

Vaasan ammattikorkeakoulu: http://www.puv.fi/sv/study/curricula/

Yrkeshögskolan Novia: http://ansokan.novia.fi/laroplaner2012.html

 

Opinto-oikeutta toisen korkeakoulun kursseille haetaan JOO-sopimuksella. Lisätietoja JOO-sopimuksesta löydät osoitteesta:

http://vaasanseutu.fi/opiskele-vaasassa/korkeakouluyhteistyo/joustava-opinto-oikeus-joo-opinnot/