Korkeakoulukonsortio

Tavoitteet ja vahvuudet

Korkeakoulukonsortion tavoitteena on
-lisätä korkeakoulujen keskinäistä vuorovaikutusta, tiedonkulkua, yhteistyötä ja työnjakoa
-parantaa korkeakoulujen toiminnan laatua sekä laajentaa ja monipuolistaa toimintaa
-tehdä alueen korkeakoulutusta tunnetuksi sekä
-kehittää koulutus- ja tutkimustoimintaa alueen tarpeisiin.

Tavoitteisiin pyritään yhteisillä hankkeilla ja yhdessä sovituilla kannanotoilla. Lisäksi konsortion korkeakouluilla on ollut vuodesta 2009 lähtien yhteistyötä edistävä JOO-sopimus. Lue JOO-opinnoista lisää tästä.

Vaasan korkeakoulukonsortion vahvuuksia ovat monitieteisyys ja monikielisyys. Tietoa voidaan hyödyntää eri tutkimuksen ja tieteen aloilta. Lopputuloksena syntyy luovia ja ainutlaatuisia ratkaisuja.

Toimintamalli

Konsortiota koskevat päätökset tekee rehtorikokous. Se voi antaa toimeksiantoja alaisuudessaan toimiville työryhmille (linkki työryhmiin). Jokainen korkeakouluyksikkö päättää kuitenkin itsenäisesti erilaisiin hankkeisiin osallistumisesta.

Konsortion suunnittelija työskentelee konsortion puheenjohtajan kanssa valmistellen asioita ja välittäen tietoa konsortion eri toimijoille.
Konsortion vakituiset työryhmät pyrkivät strategiassa määriteltyihin tavoitteisiin. Lisäksi konsortiossa toimii tarpeen mukaan määräaikaisia projektiryhmiä.