Työryhmät

Rehtorikokous

Rehtorikokous tekee konsortion päätökset. Se päättää hankkeista ja kannanotoista, mutta jokainen korkeakoulu päättää itse hankkeisiin osallistumisesta. Rehtorikokous voi antaa toimeksiantoja muille ryhmille.

Rehtorikokoukselle voi lähettää sähköpostia osoitteella konsortio(at)uva.fi.

Linguavaasa

Linguavaasa toimii Vaasan korkeakoulujen kieltenopetuksen yhteistyöryhmänä, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa kielten ja viestinnän opetukseen liittyvää yhteistyötä Vaasan korkeakoulukonsortion eri korkeakouluyksiköiden välillä. Työryhmä järjestää vuosittain useita korkeakoulujen opiskelijoille yhteisiä kielten opintojaksoja. Lisätietoa näistä yhteisistä kielten opintojaksoista löydät näiltä sivuilta osoitteesta:

http://vaasanseutu.fi/opiskele-vaasassa/korkeakouluyhteistyo/kielikurssit/

Korkeakoulujen kieltenopettajille työryhmä järjestää vuosittain koulutuspäivän, joka mahdollistaa ammatillisen täydennyskoulutuksen ja alueellisen verkostoitumisen. Lisäksi työryhmä toimii keskustelufoorumina suomalaisen kielikoulutuksen asioissa. Työryhmä myös ylläpitää kaksikielistä korkeakouluopiskelijoille suunnattua ja kielten itseopiskeluun tarkoitettua Kielikahvila -sivustoa: (http://lipas.uwasa.fi/sprakcafe/suomi_index.htm)

Kielenopetuksen yhteistyöryhmälle voi lähettää sähköpostia osoitteella linguavaasa(a)uva.fi

Coninfo, viestintävastaavat

Korkeakoulujen viestintävastaavat tekevät yhteistyötä Vaasan kaupungin viestinnän, Vaasanseudun Kehitys Oy:n (VASEK) sekä korkeakoulujen opintoasioista vastaavien henkilöiden kanssa.

Viestintäyhteistyön tavoitteena on

  • parantaa konsortion korkeakoulujen keskinäistä tiedonkulkua
  • lisätä toiminnan tunnettuutta
  • kehittää Vaasan imagoa korkeakoulukaupunkina
  • lisätä korkeakoulujen houkuttelevuutta sidosryhmien silmissä kotimaassa ja ulkomailla sekä
  • välittää yhtenäistä viestiä Vaasan korkeakouluista

Lisätietoja: coninfo(at)uva.fi

Medusa, media-alan yhteistyöryhmä

Medusa kehittää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja koulutusyhteistyötä media-alalla.
Media-alan yhteistyöryhmälle voi lähettää sähköpostia osoitteella media(at)uva.fi.

RekryWasa

RekryWasa toimii viiden vaasalaisen korkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluiden verkostona. Siihen kuuluvat Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia.

RekryWasa järjestää opiskelijoille seminaareja ja infotilaisuuksia. Työnantajille se tarjoaa väylän korkeakoulutettujen opiskelijoiden tavoittamiseen.
RekryWasan työryhmälle voi lähettää sähköpostia osoitteella rekrywasa(at)uva.fi.

WasaUnitEd

Kansainvälisten asioiden koordinaattoreista koostuva työryhmä koordinoi ja kehittää kansainvälisten asioiden yhteistyötä. Tavoitteena on yhteisen toiminnan kautta saavuttaa synergiaetuja vaasalaisten korkeakoulujen kv-toiminnan toteuttamiselle sekä luoda paikallinen keskustelufoorumi kv-asioiden parissa työskenteleville.

Työryhmälle voi lähettää sähköpostia osoitteella wasaunited(at)uva.fi.

StudyVaasa

StudyVaasa-työryhmään kuuluu opintojen ohjauksen henkilöstöä. Työryhmä käsittelee muun muassa opiskelijoiden ohjaukseen ja opiskelijaliikkuvuuteen liittyviä asioita sekä järjestää henkilökunnalle opiskelijoiden ohjaukseen ja hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.
StudyVaasalle voi lähettää sähköpostia osoitteella studyvaasa(at)uva.fi.