Kulttuuri

Novia

Pietarsaaren kulttuurikampus – Campus Allegro

Taiteiden yö, Vaasa.Campus Allegrossa Pietarsaaressa Novia tarjoaa kuvataiteen, muotoilun, mediakulttuurin/valokuvauksen ja musiikin koulutusta. Kampuksella on yli 250 opiskelijaa. Uudet toimitilat on suunniteltu opiskelijoiden tarpeiden mukaan, joten tietokoneet, datasalit, kuvaus- ja musiikkistudiot ovat helposti opiskelijoiden saavutettavissa.

Novian taide- ja musiikkikoulutukset toimivat läheisessä yhteistyössä Yrkesakademin i Österbottenin ja Pietarsaaren Seudun Musiikkiopiston taide- ja musiikkikoulutusten kanssa.

Näyttämötaiteen koulutus Vaasan keskustan kasarmialueella

Vaasan keskustassa sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Kulttuurikasarmi, jonne kaupunki parhaillaan kehittää kulttuurikeskusta. Siellä sijaitsee myös Novian näyttämötaiteen koulutus. Intiimi, identiteettiä kehittävä ja joustava ympäristö sijaitsee lähellä kahta kaupungissa toimivaa ammattiteatteria sekä kaupungin draamataiteen perusopetusta.

Novian pedagogisen strategian mukaan opiskelijoilla on mahdollisuus rakentaa tietonsa ja taitonsa aiemman kokemuksensa pohjalle.  Kaikki, mitä opiskelijat tekevät, tuntevat ja ajattelevat, vaikuttaa heidän oppimiseensa. Yksilöllinen opinto-ohjaus on erittäin tärkeää. Kulttuuriopetuksessa painotetaan lisäksi perinteistä mestari-kisälli -konseptia. Novian opiskelijoilla on alasta riippumatta mahdollisuus nauttia taitavien mestareiden opetuksesta ja oppia heidän käytännöistään.

Galleri Gro ja Schauman-sali Campus Allegrossa ovat ammattilaisten ja opiskelijoiden erinomaisia kohtaamispaikkoja.  Schauman-Sali on akustiikaltaan yksi maan parhaista ja siellä on erinomainen ääni- ja audiovisuaalinen tekniikka sekä nauhoitusstudio ja -välineistö. Galleri Gro yhdessä työpajojen, ateljeiden ja vierasmajoituksen kanssa muodostavat toimivan ympäristön näyttelyille, opetukselle ja ”Artist in Residence” -toiminnalle. Näiden ympäristöjen ansiosta pikkukaupungista muodostuu suuren taiteen toripaikka, jossa matkustavat mestarit, Novian opiskelijat sekä seudun väestö kohtaavat yhteisen intohimon eli taiteen ympärillä.

Vaasassa kahden ammattiteatterin läheisyys luo samanlaisen foorumin ammattilaisten ja opiskelijoiden kohtaamiseen.