Förhandsröstning i församlingsvalet

Förhandsröstning i församlingsvalet vid pastorskansliet, Skolhusgatan 26 vån. 2, 65100 Vasa

Järjestäjä:
Vasa svenska församling
vasa.svenska.forsamling@evl.fi
06 326 1309
www.vasasvenskaforsamling.fi