Gudstjänst

Anders Lundström, Monica Heikius

Tema: Trofast förvaltning av Guds gåvor

Kollekt: För bibelarbete i Kina, baserat på avtal mellan Kinas kristna råd och ev.luth. kyrkan i Finland. Finska Bibelsällskapet r.f.

Järjestäjä:
Vasa svenska församling
06 326 1211
www.vasasvenskaforsamling.fi