Black Wall Gallery: Maija Minni - Systeemi ja kaaos

Maija Minni
Järjestelmä ja kaaos
21.07. – 13.08.2017
Black Wall Gallery
Kasarmi 13, Korsholmanpuistikko 6-8
65100 Vaasa

Järjestelmä ja kaaos on viides yksityisnäyttelyni. Taiteen kautta olen pohtinut, miten järjestys ja järjestyksettömyys ovat läsnä arjessani ja elämässäni. Vaikka näkökulma aiheeseen on teoksissani henkilökohtainen, tavoittaa se nähdäkseni myös jotain yleistä. Yhteiskunta käytäntöineen, sääntöineen ja
normeineen säätelee yksilön elämää paljon; elämme järjestelmässä, joka vaatii ihmiseltä sopeutumiskykyä ja yhteisen hyvän tiedostamista. Järjestelmä on kuitenkin myös omassa mielessämme henkilökohtaisina itse luotuina tavoitteina ja toimintamalleina. Joskus näiden valintojen – henkilökohtaisten ja yhteiskunnan asettamien – määrä ja luonne tuntuvat kuormittavilta. Elämä on kaaosta, taistelua ja selviytymistä.! !
Minua kiinnostaa, millä tavoin ihminen säilyttää oman sisäisen maailmansa elämässä, joka tuo eteemme jatkuvasti uusia haasteita ja tehtäviä. Ohjaanko itse elämääni vai elänkö jonkun muun laatiman valmiin käsikirjoituksen mukaan? Nähdäkseni sekä järjestelmä että kaaos ovat välttämättömiä yksilölle. Järjestelmä tuo turvaa ja vakautta. Kaaos taas luo tarpeen uudistua ja kehittyä. Elän sykleissä, joissa arjen vaatimukset,
aikataulut ja tavoitteet sekä oma luovuuteni ja persoonallisuuteni hakevat tasapainoa keskenään. Välillä se on työlästä ja vaikeaa, mutta ilman tätä taistelua en olisi minä. Järjestelmä ja kaaos on ilmaisultaan melko poikkeava aikaisempiin näyttelyihini nähden. Alkuperäisenä suunnitelmanani oli toteuttaa teokset grafiikkana ja tekstiilitaiteena, mutta työn edetessä siihen yhdistyi myös
maalaaminen ja sekatekniikka. Grafiikassa olen työskennellyt syväpainomenetelmin, ja tämä maailma useine työvaiheineen on minulle kuin järjestelmä. Kaaos asettuu taas tekstiiliteoksiin, joissa maaperä on uusi, jopa riskialtis. Ilmaisutavasta riippumatta taiteellinen työskentely on ollut minulle heittäytymistä vaativaa, innoittavaa sekä voimauttavaa. Toivon näyttelyni herättävän katsojassa uusia ajatuksia sekä luovan uskoa ja luottamusta itseen, omaan rohkeuteen ja ympäröivään maailmaan.

Tervetuloa näyttelyyn!!
Maija Minni

Järjestäjä:
Black Wall Gallery
blackwallgalley@gmail.com
0406793771
www.vaasantaiteilijaseura.fi

Tapahtuman kaikki päivämäärät: