Sagostund på Vasa huvudbibliotek

Sagostunder är främst riktade till barn under skolåldern till deras föräldrar, mor- och farföräldrar samt vårdare. Sagostundens längd är ca 30 minuter. Välkommen!

Järjestäjä:
Vasa stadsbibliotek
minna.rinta-valkama(at)vaasa.fi
06-325 3545
bibliotek.vaasa.fi

Tapahtuman kaikki päivämäärät:

  • 28.3.2018 10:15
  • 11.4.2018 10:15
  • 25.4.2018 10:15
  • 9.5.2018 10:15
  • 23.5.2018 10:15