Inspirationsdag kring gudstjänsten

Hur vill du att din och min gudstjänst ska se ut? Kom och påverka morgondagens gudstjänster i Vasa svenska församling och låt dig inspireras på en dag kring gudstjänsten. Dagen är tänkt för både församlingsbor och anställda.

Mia Bäck som är kyrkoherde i Åbo svenska församling leder programmet.

I upplägget ingår lunch som kostar 7 euro. För att vi ska veta hur många som äter behöver du anmäla dig senast 6.9 via vasasvenskaforsamling.fi/anmalning.

Järjestäjä:
Vasa svenska församling
vasa.svenska.forsamling@evl.fi
06 326 1309
www.vasasvenskaforsamling.fi