Erikoiskuljetukset – tien jättiläiset

VASEK. Erikoiskuljetus Vaasan keskustassa, Vöyrinkadulla.Teitä ja raiteita pitkin kulkevan tavaraliikenteen kehittämisessä erikoiskuljetukset ovat prioriteettilistan kärjessä. Erikoiskuljetukset ylittävät normaaliliikenteen mitta- tai massarajat eli ne ovat raskaampia, leveämpiä, korkeampia tai pidempiä kuin normaalit kuormat.

Useimmin Vaasan alueella näkyvät erikoiskuljetukset ovat seudun omien teollisuusyritysten tuotteita, kuten esimerkiksi muuntajia ja dieselmoottoreita. Teollisuuden, kuljetusliikkeen ja tien pitäjän saumatonta yhteistyötä tarvitaan, jotta teollisuus saa kuljetettua tuottamansa suuret kappaleet turvallisesti ja aikataulun mukaisesti määränpäähän.

Pohjanmaan halki kulkeva valtatie 8 on valtakunnallinen erikoiskuljetusreitti, jota pitkin pystytään kuljettamaan suuriakin kappaleita. Erikoiskuljetusreitin kantavuus, alikulut, risteysten leveydet ja sähkölankojen tai portaalien korkeudet on mitoitettu niin, että reittiä pitkin pystytään kuljettamaan kookkaita ja raskaita kappaleita. Kasitiellä kulkeekin usein raskaita koneita ja laitteita, talopaketteja, veneitä sekä metalliteollisuuden tuotteita. Myös tuulivoimarakentamisen komponenttien osuus erikoiskuljetuksista kasvaa, kun tuulivoimaloita rakennetaan myös Pohjanmaalle.