Midway Alignment

TEN-T VERKOSTOON KOKONAISVALTAISESTI INTEGROITU LIIKENNERATKAISU

Midway-konttikuvaMidway Alignment of the Bothnian Corridor on tärkeä, ympärivuotinen Suomen ja Ruotsin välinen merikuljetusreitti. Hanke kattaa sekä rahti- että matkustajakuljetukset kokonaisuudessaan, ja siitä vastaavat Uumajan kunta Ruotsissa ja Vaasan kaupunki Suomessa. Midway Alignment yhdistyy kolmeen UNECE:n luokituksen mukaan strategisesti tärkeään eurooppalaiseen valtaväylään (E12, E4 ja E8) sekä Botnian käytävään. Se myös tukee ja täydentää EU:n tärkeimpiä liikennehankkeita (Priority Projects) sekä EU:n määrittelemää kattavaa liikenneverkkoa ja ydinverkkoa.

Hankkeessa parannetaan kuljetusreittiä, jotta se täyttäisi kansalliset ja kansainväliset vaatimukset, jotka on asetettu sekä ympäristön että talouden kannalta kestävälle kuljetusjärjestelmälle. Tavoitteena on myös lisätä multimodaalisuutta ja liikenteen turvallisuutta.

Midway Alignment of the Bothnian Corridor -hankkeen rahoittajina ovat kunnalliset, seudulliset ja kansalliset rahoittajat Suomesta ja Ruotsista, yksityiset yritykset sekä EU:n TEN-T-rahasto.

Parannuksen tavoitteena on:

– Yhdistää Pohjola itä-länsi-suunnassa muuhun Eurooppaan
– Edistää parempaa yhtenäisyyttä ja alueellista kasvua
– Täydentää Skandinavia−Välimeri-käytävää
– Kehittää ja edistää innovatiivisia ratkaisuja
– Suunnitella ja rakentaa uusi, ympäristöystävällinen lautta Merenkurkun laivaliikennettä varten
– Parantaa satamatoimintoja ja seudun logistiikkatoimintoja
– Varmistaa operatiivinen vakaus pitkällä tähtäimellä

HANKKEEN VAIHEET 2012–2018

VAIHE 1: 2012–2015

– Valmistavat toimenpiteet ja esiselvitykset
– Konseptin kehittäminen (maa-/satamainfrastruktuurin ja kuljetusreitin parantaminen)
– Uuden lautan suunnittelu (mukaan lukien vaihtoehtoisten, ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttö sekä riittävä jäänmurtokapasiteetti)
– Kustannusarvio: 20,7 miljoonaa euroa

VAIHE 2: 2016–2018

– Laivan ja infrastruktuurin rakentaminen (mukaan lukien vaihtoehtoisten polttoaineiden kuljetus ja varastointi)
– Kokonaisvaltaisen logistiikkajärjestelmän käyttöönotto
– Tulosten ja havaintojen raportointi

MATHIAS LINDSTRÖM
Hankejohtaja
+358 (0)50-918 6462
mathias.lindstrom@kvarken.org

TOMAS SIKSTRÖM
Johtoryhmän jäsen
+46 (0)70-645 19 04
tomas.sikstrom@umea.se

midwayalignment.eu
info@midwayalignment.eu
facebook.com/kvarkenlink
#MTALK @MidwayAlignment

Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa julkaisun sisältämien tietojen käytöstä.

ENG_tentea_beneficiaries_logo3-300x39MIDWAYtunnus_cmyk-300x57