Helsingin yliopisto

_LL_20130904_juridiska_6366_760x760Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämä oikeustieteellinen koulutus Vaasassa on kaksikielistä. Suomen- ja ruotsinkieliset opiskelijat seuraavat yhteistä opetusta. Tutkintokieliä ovat suomi ja ruotsi. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Vaasassa voi suorittaa alemman oikeusnotaarin (ON) tutkinnon (180 op) sekä myös ylemmän oikeustieteen maisterin (OTM) tutkinnon (120 op). Vaasaan valitaan opiskelijat omassa kiintiössä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan yhteydessä.

Vaasassa sinulla on mahdollisuus suorittaa oikeusnotaarin tutkinto kaksikielisenä. Tällöin oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvasta 180 opintopisteestä vähintään 60 op suoritetaan silloin ruotsiksi ja vähintään 60 op suomeksi. Loput 60 op voit suorittaa äidinkielellä tai toisella kotimaisella kielellä. Kaksikielisen tutkinnon suorittamalla hallitset oman alasi sekä suomeksi että ruotsiksi.

HY__LG02_oikeuP_3L_B1___WEBYksikkömme vahvuusalueita ovat pienet opetusryhmät, jotka mahdollistavat monimuotoisten opetusmetodien käyttämisen sekä toimivat kontaktit käytännön työelämään.