Korkeakouluyhteistyö

Vaasan korkeakoulukonsortion muodostavat kuusi korkeakoulua, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi (Vasa), Svenska handelshögskolan, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia sekä Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan koulutus Vaasassa.

vaasankorkeakoulut-logo&kuvio-fi

Konsortion missiona on olla kansainvälisesti arvostettu, yhteiskuntaan ja kulttuuriin vahvasti vaikuttava, innovatiivinen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen keskittymä tekniikan, kaupan, median ja hyvinvointipalveluiden aloilla.

Korkeakoulukonsortio edistää Vaasan korkeakoulujen yhteistyötä. Se kerää ideoita, kehittää ja toteuttaa niitä verkostojensa voimin.

Korkeakoulukonsortio muodostui, kun konsortiosopimus solmittiin 19.1.2001. Lue sopimuksesta lisää tästä.