Hakuohjeet

Varaa riittävästi aikaa hakuprosessille. Korkeakoulujen JOO-hakemusten käsittelyajat vaihtelevat, joten ole liikkeellä hyvissä ajoin.

  1. Opiskelija tutustuu häntä kiinnostaviin opintoihin kohdekorkeakoulun verkkosivuilla, selvittää aikataulun ja kurssivaatimukset.
  2. Opiskelija keskustelee oman korkeakoulunsa (kotikorkeakoulu) HOPS-vastaavan kanssa, sopiiko toivottu kokonaisuus tai kurssi opintoihin.
  3. Opiskelija täyttää joko JOOPAS-palvelussa olevan hakemuksen tai konsortion paperilomakkeen (paperilomake käytössä Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan ammattikorkeakoulun ollessa joko kotikorkeakoulu tai kohdekorkeakoulu). Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa opintosuoritusote sekä HOPS ja/tai HOPS-tiivistelmä.
  4. Jos kyseessä on paperilomake, toimittaa opiskelija sen oman korkeakoulunsa/koulutusalansa hakemusten käsittelijälle, joka joko puoltaa tai hylkää hakemuksen.
  5. Käsittelijä toimittaa puolletun hakemuksen kohdekorkeakouluun.
  6. Jos opiskelija saa myönteisen päätöksen kohdekorkeakoulusta, hän saa siitä sähköpostitse tiedon ja ohjeet, miten toimia jatkossa opinnot suorittaakseen.
  7. Jos päätös on kielteinen, saa opiskelija siitäkin tiedon sähköpostitse.

Hyvä tietää

  • JOO-opiskelija rinnastetaan kohdekorkeakoulussa opiskelua tukevien palveluiden (mm. kirjasto, atk- ja ohjauspalvelut ym.) saamisessa kotikorkeakoulun opiskelijaan.
  • Korkeakoulut tarkentavat omissa ohjeissaan ehdot, joiden perusteella hakemuksia puolletaan ja opinto-oikeuksia myönnetään. Periaatteena on, että JOO-opinnot sisältyvät suoritettavan tutkinnon normaalilaajuuteen.
  • JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Korkeakoulujen opintotarjonta ja hakuohjeet

Vaasan yliopisto

Åbo Akademi i Vasa

Svenska Handelshögskolan

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen koulutus, Vaasa

Vaasan ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Novia