Hakemusten käsittelijöille

Hakemusten käsittelijät noudattavat näitä ohjeita JOO-hakemusten käsittelyssä.

Jos kyseessä on jonkin muun sopimuksen perusteella järjestettävä kurssi tai opiskelija on hakemassa jonkin muun kuin JOO-sopimuksen perusteella opinto-oikeutta muuhun kuin kotikorkeakouluun, tulee käsittelijän noudattaa kyseisessä sopimuksessa sovittua käsittelytapaa. JOO-sopimus ei koske esim. yhteisen opetuksen järjestämistä. On tärkeää, että opinto-oikeus tulee aina merkityksi opiskelijatietojärjestelmään, koska vain siten suorituksesta voidaan tehdä merkintä. Tiedot muista yhteistyösopimuksista on hyvä toimittaa oman korkeakoulun JOO-opintoneuvonnasta vastaavalle taholle, jotta ne ovat tiedossa JOO-tilastoja laadittaessa.

JOO-opintojen puoltaminen (käsittely kotikorkeakoulussa)

Korkeakoulu tukee opintojen ohjauksella suunnitelmallista ja tutkintoon tähtäävää opiskelua. JOO-opiskelun puoltopäätöksissä pyritään pitkäjänteiseen opintojen suunnitteluun. Yksittäisten kurssien puoltopäätösten yhteydessä on tärkeää arvioida niiden merkitys opiskelun etenemisen kannalta (esim. valmistumisaikataulu, myöhemmät opinnot). Opiskelijan puoltohakemus sisältää hakulomakkeen ja HOPS-tiivistelmän sekä opiskelijan perustelut, miksi hän hakee JOO-opintoihin. Myönteisen puoltokäsittelyn jälkeen hakulomake lähetetään kohdekorkeakouluun opinto-oikeuden käsittelyä varten. Alla postitusosoitteet:

Vaasan yliopisto

Opiskelijapalvelut (Luotsi-rakennus)

PL 700 (Wolffintie 34)

65101 VAASA

Åbo Akademi i Vasa

PB 311 (Strandgatan 2)

65101 VASA

Svenska handelshögskolan

PB 287 (Handelsesplanaden 2)

65101 VASA

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen koulutus, Vaasa

PL 700 (Wolffintie 35, 2. kerros)

65101 VAASA

Vaasan ammattikorkeakoulu

Wolffintie 30

65200 VAASA

Yrkeshögskolan Novia

PB 6 (Fabriksgatan 1)

65200 VASA

Joustavan opinto-oikeuden myöntäminen (käsittely kohdekorkeakoulussa)

Opinto-oikeuden myöntämisestä päättää kohdekorkeakoulu. Opinto-oikeuden myöntäminen riippuu aina kohdekorkeakoulun mahdollisuuksista ottaa vastaan muiden korkeakoulujen opiskelijoita. Käsittelijä ilmoittaa päätöksestä hakijalle ja antaa hänelle ohjeet kurssin/opintokokonaisuuden suorittamiseksi. Joustava opinto-oikeus myönnetään enintään neljäksi lukukaudeksi, kuitenkin korkeintaan yhtä pitkäksi ajaksi kuin puolto on annettu. Joustava opinto-oikeus päättyy samaan aikaan, kun tutkinnon suorittamisoikeus kotikorkeakoulussa (ts. tutkinnon valmistuminen päättää joustavan opinto-oikeuden voimassaolon).