Humanistiset tieteet

VAASAN YLIOPISTO

Ensisijainen logo_fi-eng_RGBKielten ja viestinnän opinnoissa keskitytään kääntämiseen ja ammattikieliin, kielikylpyyn ja monikielisyyteen, eri kielialueiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin, tulkkaukseen sekä kieli- ja viestintätieteisiin sekä painotetaan kansainvälistymistä ja monikulttuurisuutta.

Kielten ja viestinnän koulutusohjelmat antavat hyvän pohjan suuntautua moniin kielitaitoa ja viestinnän asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Ohjelmat vastaavat kaksi- tai monikielisen julkishallinnon ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Valmistuneet pystyvät toimimaan moniarvoisissa ja monikulttuurisissa työympäristöissä, joissa vaaditaan hyvin kielitaidon lisäksi luovuutta ja kykyä viestiä erilaisten tilanteiden edellyttämällä tavalla.

Yleisimmin filosofian maisterit sijoittuvat opetuksen, kasvatuksen, viestinnän, median sekä hallinnon ja suunnittelutehtäviin. Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. viestintäpäällikkö,  kielenkääntäjä,  copywriter, tiedottaja, sosiaalisen median konsultti, toimittaja, verkkotoimittaja, kustannustoimittaja ja kielikouluttaja.