Kauppa ja talous

Vaasassa ollaan huippuja kaupan ja talouden alan asiantuntijoiden koulutuksessa. Alla on kerrottu missä korkakouluissa voit alaa opiskella ja minkälaisilla painotuksilla.

VAASAN YLIOPISTO

Ensisijainen logo_fi-eng_RGBKauppatieteellinen tiedekunta on yksi suurimmista alan toimijoista. Suomen palkituin yliopistotason kauppatieteiden koulutus löytyykin Vaasasta. Jo kahden koulutusohjelman saama kansainvälinen EPAS-laatuakkreditointi osoittaa koulutuksen olevan kansainvälistä tasoa.

Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa voit ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen valita yhden kuudesta kandidaattiohjelmasta: johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousoikeus tai taloustiede. Eri ohjelmissa painottuvat liike-elämän eri osa-alueet riippuen siitä, oletko kiinnostunut yrityksessä strategisen toiminnan, taloussuunnittelun, tuotteiden ja palveluiden vai henkilöstön näkökulmasta.

Kauppatieteilijät sijoittuvat yleisimmin rahoitukseen, taloushallintoon, ostoon, myyntiin, markkinointiin ja suunnittelutöihin. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi talouspäällikkö, sijoitusneuvoja, asiakassuhdepäällikkö, tilintarkastaja, analyytikko, henkilöstöpääl­likkö, markkinointisuunnittelija tai brändijohtaja.

HANKEN

hanken-logo-clipart-128Hankenilla opinnot keskittyvät yhteiskunnan tarkastelemiseen taloudellisesta ja kaupallisesta näkökulmasta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi hyvää johtajuutta, yrityksen voiton maksimointia, laskentatoimea, tai jopa miten toimittaa hyödykkeitä mahdollisimman tehokkaasti apua tarvitseville kriisitilanteessa. Tutkinto Hankenilta antaa sinulle mahdollisuuden räätälöidä oma urasi omien kiinnostuksien mukaisesti. Suurin osa meiltä valmistuneet ovat töissä yksityissektorilla. Voit esimerkiksi tehdä töitä seuraavanlaisten asioiden parissa: uusien yritysten perustaminen, rahoitussuunnittelu ja salkunhoito, verotuskysymykset tai markkinaoikeus, markkinointitoimiston konsulttitehtävät, pankkineuvonta, tilintarkastus ja liiketoiminnan analysointi.

Hankenilla Vaasassa voit valita viiden eri pääaineen välillä: rahoitus, yrittäjyys ja johtaminen, talousoikeus, markkinointi tai laskentatoimi.

VAMKVAMK_logo_va¦êri_posit_cmyk_S

VAMKin liiketalouden koulutuksessa valmennetaan kielitaitoisia osaajia Vaasan seudun kansainvälisten vientiyritysten tarpeisiin. Monipuolinen koulutus antaa tietoja ja taitoja, joille on kysyntää erilaisissa vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä: liiketalouden opiskeluun kuuluvat olennaisena osana yrityksiltä saadut tutkimus- ja kehittämistehtävät, joita ratkotaan opettajan tuella.

VAMKissa voit erikoistua kansainväliseen kauppaan, markkinointiin, oikeushallintoon, taloushallintoon tai matkailuun. Tradenomiksi voit opiskella myös tietojenkäsittelyn koulutuksessa, josta valmistut ICT-osaajaksi ja -soveltajaksi. Tradenomiopintoihin sisältyy englanninkielisiä opintojaksoja, lisäksi kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus suorittaa vaihto-opintoja tai työharjoittelu ulkomailla. Halutessasi voit ahkeroida tutkinnon kokonaan englanniksi International Business -koulutuksessa, jossa opiskelijoillamme on mahdollisuus myös Double Degree -tutkintoon.

Tradenomitutkinnon voi suorittaa myös työn ohessa, lisäksi jo alan työkokemusta hankkineille on tarjolla liiketoimintaosaamisen ylempi AMK-tutkinto.

Novia

logooffset_pieniYrkeshögskolan Novian tradenomikoulutus sijaitsee moniammatillisella Wolffintien kampuksella Vaasassa, jossa sijaitsee liiketalouden lisäksi on myös tekniikan koulutus. Kampuksella voi opiskella tekniikkaa ja taloutta nykyaikaisessa ympäristössä, jonka tarkoituksenmukaiset tilat antavat hyvät edellytykset aktiiviselle opiskelulle. Työelämän tarpeisiin sopeutettu opetus ja säännöllisesti päivitettävä kurssitarjonta takaavat opiskelijoille mahdollisimman asianmukaiset opinnot.

Novialla on hyvin toteutettu tutkimus- ja kehitystoiminta ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua energia- ja ympäristöalan tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Kampus toimii yhteistyössä monien kansainvälisten verkostojen kanssa, minkä ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus viettää lukukausi tai kokonainen lukuvuosi ulkomailla.

Wolffintien kampuksen yhteydessä sijaitseva opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnia on hyvin varustettu ja monipuolinen laboratorio ja teknologisen tiedon keskittymä Vaasassa. Kampus tarjoaa opiskelijoille laajat palvelut kuten kirjaston, itseopiskelutiloja, kahviloita ja ravintoloita. Kampuksen opiskelijayhdistys tarjoaa opiskelijoille myös tiloja harrastustoimintaan sekä järjestää juhlia ja muita tapahtumia.

Tradenomit hankkivat opintojensa aikana laajan liiketaloudellisen ammattipätevyyden, mikä antaa heille valmiuden toimia monissa asiantuntijatehtävissä eri aloilla toimivissa organisaatioissa. Tradenomit työskentelevät usein laskentatoimen, viennin, huolinnan sekä suunnittelu- ja kehittämisalojen erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla.