Oikeustieteet

VAASAN YLIOPISTO

Ensisijainen logo_fi-eng_RGBVaasan yliopistossa oikeustieteitä tarkastellaan julkisoikeuden ja talousoikeuden näkökulmasta.

Julkisoikeudessa käsitellään julkisen hallinnon, erityisesti valtion ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Eniten keskitytään hallinto-oikeuteen ja perus- ja ihmisoikeuksiin, mutta myös sosiaalioikeuteen ja kunnallisoikeuteen. Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi kunnan- ja kaupunginjohtaja, hallinto- tai osastopäällikkö, henkilöstöjohtaja, hankintapäällikkö tai ylitarkastaja.

Talousoikeudessa oikeutta lähestytään yritystoiminnan näkökulmasta. Huomion keskipisteenä ei ole tuomioistuimessa tapahtuva riidanratkaisu vaan yritystoiminnan liiketaloudellinen suunnittelu juridiikkaa hyödyntämällä. Opinnoissa korostetaan muun muassa sopimussuunnittelua, yrityksen organisaation valta- ja vastuusuhteiden juridista muotoilua sekä verosuunnittelua. Talousoikeudesta valmistuneena kauppatieteiden maisterina olet laki- tai veroekonomi, jolle riittää töitä elinkeinotoiminnassa sekä valtion- ja kuntahallinnossa. Voit toimia esimerkiksi yrityksen toimitusjohtajana, hallinto- tai henkilöstöpäällikkönä, rahoitusjohtajana, Compliance Officerina, talousjohtajana, kiinteistöpäällikkönä ja Business Controllerina.

HELSINGIN YLIOPISTO

HY__LG02_oikeuP_3L_B1___WEBOletko kiinnostunut juristiammateista? Oletko aina halunnut tuomariksi tai syyttäjäksi vai onko haaveenasi kansainvälisen liikejuristin ura? Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan kaksikielisessä yksikössä sinulla on mahdollisuus opiskella juristiksi.

Oikeustieteen opinnot avaavat tien mitä erilaisimpiin ammattitehtäviin. Juristit tekevät sopimuksia, ratkovat kiistoja, soveltavat oikeutta tuomioistuimissa, osallistuvat hallintoon ja lainsäädäntötyöhön. Juristeja tarvitaan erilaisissa tärkeissä tehtävissä niin valtion ja kuntien palveluksessa kuin yksityisellä puolella esimerkiksi asianajajina, liike-elämän palveluksessa ja järjestöissä. Yhä useampi lakimies toimii tavalla tai toisella myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Monissa tehtävissä tarvitaan hyvää ja tarkkaa ilmaisua, vuorovaikutustaitoja ja myös todellista käytännön kielitaitoa.

Me Vaasassa panostamme kaksikielisyyteen ja sinulla on mahdollisuus suorittaa oikeusnotaarin tutkinto kaksikielisenä. Tällöin oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvasta 180 opintopisteestä vähintään 60 op suoritetaan silloin ruotsiksi ja vähintään 60 op suomeksi. Loput 60 op voit suorittaa äidinkielellä tai toisella kotimaisella kielellä. Kaksikielisen tutkinnon suorittamalla hallitset oman alasi sekä suomeksi että ruotsiksi.

Yksikkömme vahvuusalueita ovat pienet opetusryhmät, jotka mahdollistavat monimuotoisten opetusmetodien käyttämisen sekä toimivat kontaktit käytännön työelämään.