Tekniikka ja liikenne

Åbo Akademi

aalogobasic4cEnergiatekniikan DI-ohjelma on uusi kaksivuotinen koulutusohjelma Åbo Akademin Vaasan yksikössä. Syksyllä 2011 käynnistynyt ruotsinkielinen koulutusohjelma tarjoaa kokonaisuuden jonka kautta sopivan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt voivat kouluttautua kemiantekniikan diplomi-insinööreiksi, pääaineena energia- ja ympäristötekniikka. Åbo Akademin energiatekniikan yksikkö toteuttaa koulutusohjelmaa yhteistyössä Åbo Akademin Turussa sijaitsevien kemiantekniikan laboratorioiden kanssa sekä Vaasassa sijaitsevan ruotsinkielisen ammattikorkeakoulun (Yrkeshögskolan Novia, Campus Vasa Wolffskavägen) tekniikan yksikön kanssa.

Vaasan energiatekniikan yksikkö panostaa energia- ja ympäristötekniikan alan tutkimustoimintaan, yhteistyössä seudun yritysten ja muiden yliopistojen ja tutkimusyksiköiden kanssa. Lue lisää ruotsinkielisilta sivuiltamme.

VAASAN YLIOPISTO

Ensisijainen logo_fi-eng_RGBVaasan yliopiston tekniikan opinnoissa painotetaan energiaa, ja diplomi-insinöörikoulutus tarjoaa valmiudet loistavaan uraan energia-alalla. Opinnoissa keskitytään erityisesti sähköenergiajärjestelmiin. Tekniikasta valmistuneet työllistyvät esimerkiksi asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin. Diplomi-insinöörin ura voi viedä myös tuotekehitys-, markkinointi- ja opetustöihin erityisesti energia-alan yrityksissä ja organisaatioissa. Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi tuotantopäällikkö, elektroniikkasuunnittelija, tuotekehitysinsinööri, Network Designer, Senior Information Expert, ohjelmistosuunnittelija ja tietoliikennepäällikkö.

Teknillisessä tiedekunnassa on mahdollista myös yhdistää kauppatieteitä ja tekniikkaa. Tietotekniikan ja tuotantotalouden yhteinen koulutusohjelma antaa mahdollisuuden toimia korkeaa taloudellista ja teknologista asiantuntemusta soveltavissa tehtävissä, esimerkiksi energia-alan yrityksissä ja organisaatioissa. Tietotekniikkaa tai tuotantotaloutta opiskelleiden työtehtävien nimikkeitä ovat olleet esim. Application Specialist, Information Architect, Software Engineer, Customer Support Spedcialist, ohjelmistosuunnittelija, kehitysvalmentaja, Quality Specialist ja tuotepäällikkö.

VAMK

VAMK_logo_va¦êri_posit_cmyk_SVAMKin insinöörikoulutus antaa kansainväliset valmiudet ja ammattitaidon, jolle on kysyntää.

Energiatekniikka ja -tehokkuus on huomioitu kaikissa koulutuksissamme. Painotamme myös projektilähtöistä oppimista, lisäksi kansainvälisyys tuodaan osaksi opintoja englanninkielisillä myynnin ja projektijohtamisen opinnoilla.

Aidoille yrityksille tehtävissä käytännön harjoituksissa valmentaudutaan alalle tyypilliseen projekti- ja tiimityöskentelyyn yhdessä opiskelukavereiden kanssa. Tiiviit yhteytemme työelämään tarjoavat insinööriopiskelijoillemme myös huikeita mahdollisuuksia työharjoitteluun sekä työnantajille tehtäviin opinnäytetöihin. Usein yhteistyö poikii työpaikan valmistumisen jälkeen.

Ajanmukaisesti varustetut opetus- ja tutkimustilamme sijaitsevat tekniikan kampuksella, joka on 2800:lla tekniikan opiskelijallaan Suomen suurimpia. Technobothniassa voit perehtyä uusimpiin laitteisiin ja sovelluksiin sekä osallistua työelämälle tehtäviin projekteihin.

Alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista voit kartuttaa kansainvälisessä projektiharjoittelussa, jossa insinööriopiskelijoillamme on ainutlaatuinen mahdollisuus lähteä ulkomaille seutumme suuryritysten

Novia

logooffset_pieniYrkeshögskolan Novian insinööri- ja tradenomikoulutus Vaasan Wolffintien kampuksella muodostavat moniammatillisen tekniikan ja liiketalouden yhteisön, joka tarjoaa mahdollisuuden opiskella tekniikkaa ja taloutta nykyaikaisessa ympäristössä. Tarkoituksenmukaiset tilat antavat hyvät edellytykset aktiiviselle opiskelulle. Opetus on sopeutettu työelämän tarpeisiin ja kurssitarjontaa päivitetään säännöllisesti, jotta opinnot olisivat mahdollisimman asianmukaiset.

Novialla on hyvin toteutettu tutkimus- ja kehitystoiminta ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua energia- ja ympäristöalan tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Kampus toimii yhteistyössä monien kansainvälisten verkostojen kanssa, minkä ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus viettää lukukausi tai kokonainen lukuvuosi ulkomailla.

Wolffintien kampuksen yhteydessä sijaitseva opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnia on hyvin varustettu ja monipuolinen laboratorio ja teknologisen tiedon keskittymä Vaasassa. Kampus tarjoaa opiskelijoille laajat palvelut: kirjasto, itseopiskelutiloja, kahviloita ja ravintoloita. Kampuksen opiskelijayhdistys tarjoaa opiskelijoille myös tiloja harrastustoimintaan sekä järjestää juhlia ja muita tapahtumia.

Koulutukset toimivat läheisessä yhteistyössä seudun elinkeinoelämän kanssa, minkä ansiosta opiskelijoille on tarjolla tutustumiskäyntejä, vierailijaluentoja, projekteja, harjoittelupaikkoja ja opinnäytteitä. Merkittävä osa Suomen energiateknologisesta teollisuudesta toimii Vaasan seudulla. Seudun vahva energiaklusteri työllistää 10 000 henkilöä. Klusterin yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4,4 miljardia euroa ja se toteuttaa noin 12 % koko Suomen teknologiaviennistä. Klusterin visiona on työllistää 20 000 henkilö vuonna 2020. Tämän vision täyttämiseksi alueelle tarvitaan paljon korkeasti koulutettuja ja kielitaitoisia insinöörejä ja tradenomeja.