Technobothnia

Novia TB4_760x760Opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnia  vahvistaa Vaasan seudun asemaa merkittävänä tekniikan osaamisen keskuksena. Laboratoriossa toimivat Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia, jotka kaikki sijaitsevat Technobothnian välittömässä läheisyydessä.

Oppilaitosten ainutlaatuinen yhteistyö mahdollistaa hyvin varustellun ja monipuolisen laboratoriokokonaisuuden sekä opiskelijoille että seudun yrityksille. Laboratorio on osa Vaasan 168-vuotisen teknisen koulutuksen ja koulutusyhteistyön jatkuvuutta ja kehitystä.

Technobothnian toiminnan tavoitteena on paitsi tarjota opetusta, myös toimia väylänä korkeakoulujen, yritysten ja muiden teknologiakeskusten välillä sekä tarjota yrityksille ja yhteisöille tutkimus-, tuotekehitys-, mittaus- ja testauspalveluita sekä koulutusta.