VAMK yourself!

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluja tekniikassa, liiketaloudessa, tietojenkäsittelyssä sekä sosiaali- ja terveysalalla.

Alasivu-kategoria-VAMK-karkikuvaVAMKin vahvuuksia ovat energiateknologia ja kansainvälinen liiketoiminta, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä Vaasan seudun energiakeskittymän kanssa. Opiskelijoita VAMKissa on noin 3 300 ja päätoimista henkilöstöä 230.

VAMKissa voit opiskella insinööriksi, tradenomiksi, sairaanhoitajaksi, sosionomiksi tai terveydenhoitajaksi. Valittavanasi on 12 eri koulutusta, joista kaksi on kokonaan englanninkielistä. Lisäksi VAMKissa voi opiskella joustavasti työn ohessa: tarjolla on sekä amk-tutkintoon että ylempään amk-tutkintoon johtavia koulutuksia ja avoimen amk:n opintoja. VAMK on solminut vaasalaisten korkeakoulujen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SEAMK) kanssa joustavan opinto-oikeuden sopimuksia, jotka antavat opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista korkeakouluista, ks linkki JOO-opinnot.

VAMKin tiiviin yritysyhteistyön ansiosta pääset ratkomaan työelämältä saatuja, aitoja käytännön toimeksiantoja jo opiskeluaikana. AMK-opintoihin olennaisena osana kuuluva harjoittelu valmentaa yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä.

VAMKin kampuksilla saat todellisen kosketuksen 350 ulkomaalaisen opiskelijan luomaan kansainväliseen ilmapiiriin. Ja kun hinku lähteä maailmalle yllättää, on mahdollista matkata opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun!

Muotoilukeskus Muova on Vaasan ammattikorkeakoulun alaisuudessa toimiva tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluita. Asiakkaina on sekä yrityksiä että julkisia organisaatioita.

Muova käynnistää ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprojekteja, jotka liittyvät markkinalähtöiseen muotoiluun ja luovaan osaamiseen. Projektien lähtökohtana ovat yrityksien tarpeet sekä Muovan tarjoama erikoisosaaminen.

VAMK_logo_va¦êri_posit_cmyk_SMuovan vetämä kasvuyrittäjyyshautomo West Coast Startup palvelee Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston opiskelijoita uusien yritysideoiden tunnistamisessa, kehittämisessä ja testaamisessa.