Karl Hedman

Karl Hedman 31 3 1929_760Karl Hedman syntyi Vaasassa vuonna 1864 eli hän oli Antellia noin 17 vuotta nuorempi ja myös hän opiskeli lääketieteen lisensiaatiksi Helsingissä. Hedmanin palattua lääkäriksi kotikaupunkiinsa hän liittyi heti Pohjanmaan museotaylläpitävään Pohjanmaan historiallisen museon yhdistykseen.

Hedman valittiin yhdistyksen hallituksen vuonna 1898 vastaamaan esinehankinnoista ja hieman myöhemmin myös museon taloudesta. Hedman oli intohimoinen keräilijä, hän keräsi sekä museolle että itselleen. Alkuaikoina keskityttiin museon kokoelmien keräämiseen koko silloisen laajan Pohjanmaan alueelta.

Karl Hedman ryhtyi heti kartuttamaan myös omaa kokoelmaansa. Hän sijoitti kaikki liikenevät varansa taiteeseen ja antiikkiesineisiin apunaan usein helsinkiläiset kauppiaat Valter Sjöberg ja Gösta Stenman.

Hänen kokoelmansa karttui suomalaisen taiteen kultakauden merkkiteoksilla mutta myös eurooppalaisilla 1600- ja 1700-lukujen maalauksilla, pohjalaisella hopealla, eurooppalaisella posliinilla sekä mitä moninaisimmilla säätyläishuonekaluilla ja -esineillä.

Schjerfbeck  Naamiaiskuva 1887_760x940Kasvaneet kokoelmat vaativat kunnolliset tilat. Hedman ryhtyi ajamaan omanmuseorakennuksen saamista Vaasaan. Rakennus valmistui Koulukadun varrelle Antellin talon naapuriin vuonna 1930 ja Karl ja Elin Hedman saivat koko ylimmän kerroksen käyttöönsä omien kokoelmiensa sijoituspaikaksi sekä kodikseen. Karl Hedman kuoli 29. huhtikuuta 1931. Lapseton pariskunta oli perustanut 1920-luvulla ”Hedmanin säätiön” hallinnoimaan omaisuuttaan ja museaalista perintöä. Kokoelma luovutettiin Vaasan kaupungille vuonna 1998 ja suuri osa siitä on pysyvästi esillä Pohjanmaan museon Hedmanin kerroksessa.