Fiksua ja osaavaa väkeä

Vaasan seudun korvien välissä on järkeä. Hyvä henkinen pääoma näkyy ainakin koulutuksessa, sillä asukkaista joka neljännellä on korkeakoulutus. Koko maan tasoon verrattuna osuus on jopa viidenneksi paras.

Vaasan kesäyliopisto, Miia Äkkinen.Vaasan korkeakouluyksiköissä on tarjolla yli 30 eri yliopisto- ja amk-tutkintoa. Koska seutu on aidosti kansainvälinen, opiskelukieliä on kolme: suomi, ruotsi ja englanti. Koulutetut saavat kehittää itseään myös työelämässä, sillä Vaasan työttömyysaste on Suomen kolmanneksi matalin.

Koulutuslaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa, kuten harjoittelua, tutkimusyhteistyötä, laboratorioinvestointeja ja niin edelleen. Kun yhteistyö toimii, positiivinen kierre on valmis: seudun henkinen pääoma jatkaa kasvuaan!